Zmiana trasy!

Zmiana trasy!

W ostatniej chwili nastąpiła „kosmetyczna” zmiana trasy, a właściwie lokalizacji Punktu Kontrolnego 11 Górzyniec.

Na poniższej mapce zaznaczyłem nową lokalizację (około 500 m na zachód od dotychczasowej).

To samo na podkładzie satelitarnym Map Google:

Czerwoną linią zaznaczyłem przebieg trasy, a czarną przerywaną linią dotychczasowy, już nieaktualny, fragment.

Niestety na mapach jest zaznaczona stara lokalizacji PK11 – prosimy abyście wzięli to pod uwagę.

Skip to content