Fundacja Przejście Kotliny

Dnia 11 lutego 2016 Fundacja Przejście Kotliny została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Dane kontaktowe Fundacji:

Adres: ul. Słoneczna 2 58-573 Piechowice, woj. dolnośląskie, Polska

Numer KRS: 0000601663

NIP: 6112764674

REGON: 363717320

numer konta: Santander 59 1090 1984 0000 0001 3222 2481

Zarząd Fundacji:

  • Maciej Koziński – Prezes zarządu
  • Bartosz Podkański – Vice prezes zarządu
  • Sławomir Krawczyk-Demczuk – Sekretarz zarządu

Rada Fundacji:

  • Justyna Pacuła – Przewodnicząca
  • Marta Lipnicka – Członek Rady
  • Paweł Wiśniewski – Członek Rady

Statut Fundacji Przejście Kotliny