Zaktalizowana lista Uczestników

Zaktalizowana lista Uczestników

W dziale Opisy Przejść pod hasłem Uczestnicy zamieściłem zaktualizowaną listę osób, które uczestniczyły w Przejściu dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza.

Skip to content