V Przejście – galeria Artura Leszczawskiego

V Przejście – galeria Artura Leszczawskiego

Pod adresem http://przejsciekotliny.pl/Przejscie_Kotliny_2008/ można zobaczyć 133 zdjęcia z V Przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza.

Zapraszamy

Jednocześcnie zachęcamy do nadsyłania (kontakt) zdjęć, opisów i innych materiałów na temat V Przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej.

Skip to content