Oświadczenia

Oświadczenia

Pamiętajcie, że aby odebrać pakiet startowy trzeba mieć (oprócz wyposażenia obowiązkowego) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu.

W biurze nie będzie wydrukowanych oświadczeń!

Skip to content