Zakończenie zapisów na Połowę

Zakończenie zapisów na Połowę

Tegoroczne zapisy na Połowę Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej potrwały 10 godzin i 24 minuty.

Wszyscy, którym udało się zapisać, powinni otrzymać email z danymi wpisanymi do formularza. Jeżeli gdzieś jest jakiś błąd – proszę o informację na mail lupus@przejsciekotliny.org

W mailu są również dane do wpłaty wpisowego, ale na wszelki wypadek podaję je również tutaj:

Wpisowe w wysokości 140 zł należy wpłacić na konto w ciągu 10 dni:

Fundacja Przejście Kotliny
Słoneczna 2
58-573 Piechowice
PL 59 1090 1984 0000 0001 3222 2481
BIC/SWIFT code: WBKPPLPP (do przelewów z zza granicy)

z dopiskiem „Połowa + nazwisko i imię Uczestnika​”. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Skip to content