Koniec zapisów na Połowę

Koniec zapisów na Połowę

Tegoroczne zapisy na Połowę Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej potrwały 37 godzin (400 miejsc).

Czekamy 14 dni na wpłaty wpisowego. Jeżeli ktoś nie wpłaci w terminie, zwolni się miejsce – zrobimy dogrywkę zapisów. Będę o takiej ewentualności informował na stronie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Wpisowe 100 zł należy wpłacać na konto w ciągu 14 dni:
Fundacja Przejście Kotliny
Słoneczna 2
58-573 Piechowice
PL 59 1090 1984 0000 0001 3222 2481
BIC/SWIFT code: WBKPPLPP
z dopiskiem „Połowa + nazwisko i imię Uczestnika​”. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi z przyczyn niezależnych od organizatora.

Skip to content