Zdjęcia ze startu Połowy Przejścia na Łysej Górze

Autor: Artur Leszczawski