Koniec dogrywki

Koniec dogrywki

Po 1 minucie i 13 sekundach zakończyła się dogrywka zapisów na cały dystans.

Szczęśliwcy, którym udało się zapisać, mają standardowe 10 dni na wpłatę wpisowego:

9.4. Wysokość wpisowego ustala się na ​210​ zł.
9.5. Wpisowe należy wpłacać na konto:
Fundacja Przejście Kotliny
Słoneczna 2
58-573 Piechowice

PL 59 1090 1984 0000 0001 3222 2481BIC/SWIFT code: WBKPPLPP (kod potrzebny dla wpłat z zagranicznych kont)

z dopiskiem „Przejście + nazwisko i imię Uczestnika”. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Regulamin
Skip to content