Małe Przejście

Małe Przejście

Dla wszystkich zainteresowanych Małym Przejściem poniżej projektowana trasa:

Trasa może ulec zmianie, decyduje o niej przewodnik – dopasowując do warunków atmosferycznych i składu grupy.

Skip to content