Zmiany na liście Uczestników

Zmiany na liście Uczestników

Zgodnie z tym co pisałem w FAQ:

ZMIANY UCZESTNIKÓW

Możliwa jest zmiana Uczestników na liście startowej – do 15 września. UWAGA! Nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki!

Osoba rezygnująca musi przesłać na adres lupus@przejsciekotliny.org wiadomość z danymi osoby rezygnującej i zmiennika (imię, nazwisko, adres email). Kwestie finansowe zainteresowani muszą rozwiązać we własnym zakresie.

Proszę zwrócić uwagę na pogrubiony fragment – nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki, jak również jej typu (damska/męska)! Firma Decathlon, nasz Partner, rozpoczęła już produkcję, więc nie ma już jak zmienić rozmiaru/typu koszulki 🙂

Skip to content