Komunikat

Komunikat dotyczy w szczególności całego dystansu Przejścia oraz UK130 i UK Sztafety. W ostatnim czasie pojawiło się dużo pozytywnych dla nas wszystkich sygnałów odnośnie możliwości przeprowadzenia Przejścia i UltraKotliny. Zostało zniesionych dużo obostrzeń, zostały dopuszczone do organizacji zgromadzenia do 150 osób. Inne duże imprezy sportowe jak np. Super Maraton Gór Stołowych dostały zgodę lokalnych władz…
Czytaj dalej