Oświadczenie Uczestnika

Oświadczenie Uczestnika

Poniżej zamieszczam w wersji pdf do pobrania obowiązkowe Oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, akceptacji regulaminu i RODO. 

Oświadczenie Uczestnika Przejście / Połowa Przejścia

Zalecamy wydrukować i wypełnić – znacząco zwiększy to szybkość rejestracji przedstartowej 😉

Skip to content