Krótkie podsumowanie Przejść

Na Przejście:

dns (nie wystartowało) 76
wycofało się 272
meta 187

Na Połowę

dns (nie wystartowało) 64
wycofało się 34
meta 151

W Małym Przejściu uczestniczyły 34 osoby.

Wszystkim bardzo dziękujemy!