Oświadczenia

Oświadczenia

Przypominamy, iż przy rejestracji na Przejście i Połowę Przejścia trzeba mieć przy sobie wymagane wyposażenie (patrz Regulamin) i oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa i akceptacji Regulaminu wg załączonego wzoru (zalecamy wydrukować i wypełnić wcześniej – usprawni to proces rejestracji):

Oświadczenie o braku przeciwskazań do uczestnictwa 

Skip to content