Zmiany Uczestników

Zmiany Uczestników

Jakiekolwiek zmiany Uczestników Przejścia i Połowy Przejścia możliwe są tylko do 10 września 2017. Po tym terminie listy będą zamknięte.

Nie ma również możliwości zmiany rozmiaru koszulki – wszystkie są już wyprodukowane.

Procedura zmiany:

  1. Osoba rezygnująca wysyła do mnie maila o rezygnacji wraz z danymi (imię, nazwisko, adres email) zmiennika.
  2. Zmieniam na liście dane.
  3. Wysyłam potwierdzenie do obu zainteresowanych osób.
  4. Kwestie finansowe zainteresowane osoby muszą załatwić między sobą.
Skip to content