Koniec zapisów na Przejście

Koniec zapisów na Przejście

Po 10 godzinach zapisało się 500 osób. 

Teraz 14 dni czekamy na wpłaty wpisowego.
Jeżeli po tym terminie zwolnią się miejsca – zrobimy dogrywkę!

Skip to content