Oświadczenia na Przejście/Połowę Przejścia

Oświadczenia na Przejście/Połowę Przejścia

Przypominamy, iż wszyscy Uczestnicy Przejścia i Połowy Przejścia muszą wypełnić i podpisać Oświadczenie o braku przeciwskazań do uczestnictwa. Wzór do pobrania poniżej:

pdf pobraneOświadczenie o braku przeciwskazań Przejście / Połowa Przejścia 2016

Skip to content