Zakończenie zapisów na Połowę

Zakończenie zapisów na Połowę

Miejsca (200) na Połowę Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej skończyły się 15 czerwca 2016. Teraz oczekujemy na wpłatę wpisowego według poniższych danych (wypis z regulaminu):

8.4. Wysokość wpisowego ustala się na 80​zł.

8.5. Wpisowe należy wpłacać na konto:

 

Fundacja Przejście Kotliny

 

Słoneczna 2

58­-573 Piechowice

 

59 1090 1984 0000 0001 3222 2481

 

z dopiskiem „Połówka + nazwisko i imię uczestnika”.

 

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi z przyczyn niezależnych od organizatora.

Skip to content