Fundacja Przejście Kotliny

Fundacja Przejście Kotliny

przejście 6Z przyjemnością informujemy Was, że z początkiem tego roku staliśmy się Fundacją Przejście Kotliny. Oczywiście dla Was i dla Przejścia czy Biegu nic się nie zmieni, mamy jednak nadzieję realizować różne cele publiczne, do których istnienie Fundacji jest niezbędne.

Najważniejsze dla nas pozostanie Przejście, ponieważ jest memoriałem naszych świetnych kolegów z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Daniel i Mateusz byli wspaniałymi ludźmi. Oczywiście pominków nikomu stawiać nie będziemy, bo to nie o to chodzi. Ważne jest to co odczuwamy i co odczuwali by oni, zamiast namacalnych dowodów ich istnienia. Chłopaki na zawsze będą w naszej pamięci.

Wśród innych zadań jakie sobie postawiliśmy jest między innymi wpsieranie ratownictwa, rozwój turystyki i krajoznawstwa czy pielęgnowanie zdrowego trybu życia. Mamy też wiele innych pomysłów na wykorzystanie możliwości Fundacji dla dobra mniejszych lub większych społeczności. Jednakże wszystko będzie kręciło się wokół tematów górskich i około górskich.

Liczymy na to, że ten krok i zmiana struktury organizacyjnej, przyniesie wymierne korzyści i będzie kolejnym etapem w rozwoju naszej wspaniałej imprezy jaką jest Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza oraz wszystkich imprez towarzyszących.

 

Skip to content