Obowiązkowe oświadczenia (aktualizacja)

Obowiązkowe oświadczenia (aktualizacja)

Wszyscy Uczestnicy/Zawodnicy muszą na starcie dostarczyć wypełnione i podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych i świadomości ryzyka ponoszonego w czasie imprezy. Wzory do pobrania i wypełnienia poniżej:

Oświadczenie – Przejście/Połowa Przejścia pdf pobrane

Oświadczenie – Bieg pdf pobrane

Zalecamy (aczkolwiek jest to nieobowiązkowe), aby we własnym zakresie postarać się o zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Skip to content