Ujednolicenie kilometrów

Ujednolicenie kilometrów

Po wielu trudnych dyskusjach, zażartych bojach, przypieraniu do muru i wstawaniu z łopatek, ostatecznie zdecydowaliśmy się na wyprostowanie wielu sprzecznych w wydźwięku informacji dotyczących dystansów na naszych imprezach. W związku z powyższym od dziś

OFICJALNA DŁUGOŚĆ TRASY

“PRZEJŚCIA” oraz “BIEGU” – wynosi 137 km (na podstawie oficjalnego śladu z GPSa który został wysłany do ITRA / UTMB w celu weryfikacji naszych punktów)

“POŁÓWKI” – wynosi 65 km (na podstawie oficjalnego śladu GPSa zarejestrowanego przez Organizatorów w ostatnich dniach)

Powyższe zmiany zostaną opublikowane w naszych Regulaminach, a także stopniowo zastąpią wszelkie nieprawidłowe dystanse w naszych oficjalnych publikacjach. Jednocześnie prosimy o dostosowanie się do tego, że Przejście, oficjalnie lekko się skróciło.

 

Skip to content