Krótkie podsumowanie

Krótkie podsumowanie

Przejście dookoła Kotliny Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza ukończyło w limicie czasu 156 Uczestników na 443 startujących.

W Połowie Przejścia – 50 osób na 88 startujących.

W Biegu – 27 osób (w tym 3 kobiety) na 30 startujących.

Skip to content