Regulamin Warsztatów Boso na Szrenicę – Leguano ®

Regulamin Warsztatów Boso na Szrenicę – Leguano ®

Regulamin Warsztatów Boso na Szrenicę  – Leguano ®

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Warsztaty – za Warsztaty uważa się wycieczkę turystyczną na trasie: dolna stacja wyciągu krzesełkowego w Szklarskiej Porębie – schronisko Pod Łabskim Szczytem – schronisko Szrenica – schronisko Hala Szrenicka  – dolna stacja wyciągu krzesełkowego, prowadzoną w formie warsztatów tematycznych, przeznaczoną dla osób, które będą wyposażone w odpowiednie ochraniacze / protektorydo chodzenia  boso firmy Leguano®. Impreza ta jest organizowana w trakcie weekendu podczas którego odbywa się głównie: Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza.

  2. Uczestnik – osoba dobrowolnie podejmująca udział w wycieczce.

  3. Organizator – osoba, biorąca udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Warsztatów.

  4. Regulamin – zespół przepisów i ustaleń stworzony przez Organizatora i obowiązujący w trakcie Warsztatów

 2. Cel imprezy.

  1. Celem głównym jest edukacyjno-turystyczna wędrówka  boso przy pomocy specjalnych ochraniaczy / protektorów  firmy Leguano ®.

  2. Podczas tej wędrówki będą prowadzone warsztaty z ambasadorami chodzenia boso, podczas których promowane będą:

   1. zdrowy tryb życia;

   2. bezpieczne poruszanie się w górach;

   3. walory prozdrowotne chodzenia na boso.

 3. Organizator
  ENTER sp z o. o.
  Kraszewskiego 8/2
  58-500 Jelenia Góra

  Współorganizator:
  SPORTIZERY Maciej Koziński
  ul. Słoneczna 2
  58-573 Piechowice

  Oficjalna strona imprezy:
  www.pro-walk.eu
  www.przejsciekotliny.org

  Organizator główny: Winfried Bolenz
  Kierownik biura: Sławek Krawczyk-Demczuk

 4. Termin, trasa i czas trwania Warsztatów

  1. Trasa przebiega głównie po szlakach turystycznych leżących na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego i zakłada odwiedzenie 3 schronisk górskich.

  2. Długość trasy to około 14 km.

  3. Przewidywany czas trwania Warsztatów wynosi 6 godzin.

  4. Termin Warsztatów ustalony przez Organizatora na 21 września 2014, jest niezależny od żadnych czynników zewnętrznych (w tym głównie atmosferycznych). Rozpoczęcie warsztatów nastąpi 21 września 2014r o godzinie 10:00.

 5. Uczestnicy.

  1. Warsztaty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, które spełnią wszystkie wymagania formalne dotyczące rejestracji.

  2. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Warsztatach wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku i danych w relacjach z próby zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

  3. Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.

  4. Wszyscy Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 6. Zasady obowiązujące na trasie.

  1. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania podczas Warsztatów, ochraniaczy / protektory  na stopy firmy Leguano®.

  2. Na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego obowiązuje kategoryczny zakaz poruszania się poza szlakami turystycznymi.

  3. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, ruchu drogowego i ppoż.

  4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu Uczestnikowi w razie wypadku.

 7. Świadczenia

  1. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas Warsztatów.

  2. Organizator zapewnia na cały czas trwania próby pomoc medyczną w postaci karetki stacjonującej w bazie imprezy.

  3. Każdy Uczestnik po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu wpłaty, otrzyma specjalne ochraniacze / protektory firmy Leguano® do chodzenia boso.

  4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzające ukończenie Warsztatów.

 8. Zgłoszenia i rejestracja.

  1. Zgłoszenia do Warsztatów odbywają się na podstawie wpłaty na konto kwoty wpisowego oraz dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej przejsciekotliny.org

  2. Formularz zostanie otwarty 21.06.2014 o godzinie 00:01

  3. Wysokość wpisowego ustala się na 270 zł.

   56 1090 1984 0000 0001 2338 9327

    

   SPORTIZERY Maciej Koziński

    

   ul. Słoneczna 2

    

   58-573 Piechowice

    

    tytułem “Boso na Szrenicę 2014 imię nazwisko

    

  4. Procedura zapisów zakłada, że po dokonaniu wpłaty oraz po wypełnieniu danych dotyczących rozmiaru ochraniaczy / protektorów, organizator wyśle Uczestnikowi na podany adres, w ciągu 1-3 tygodni, ochraniacze na stopy firmy Leguano®. Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu z Organizatorem. Ochraniacze te należą do obowiązkowego wyposażenia każdego Uczestnika Warsztatów.

  5. Organizator wprowadza limit 40 osób mogących wziąć udział w Warsztatach. O kolejności decyduje dokonanie pełnej rejestracji, czyli wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto.

  6. Ostateczny termin zgłoszeń mija 1 sierpnia 2014r lub wcześniej, po zgłoszeniu maksymalnej liczby Uczestników.

  7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w Warsztatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Takie oświadczenia będą wypełniane przy rejestracji w bazie imprezy.

 9. Postanowienia końcowe.

  1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Warsztatów.

  2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z Warsztatami, w tym Organizatora i Uczestników.

  3. Rozstrzyganie spraw spornych należy do Organizatora.

  4. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej przejsciekotliny.org

  5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.

  6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

Skip to content