Regulamin Nocnej Piętnachy

Regulamin Nocnej Piętnachy

Regulamin „Nocnej 15stki”

Za „Nocną 15-stkę” uznaje się bieg na 15km organizowany przy okazji weekendu Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza. Bieg jest organizowany jako nocny – start po zapadnięciu zmroku. Trasa prowadzi drogami szutrowymi.

Organizator
SPORTIZERY Maciej Koziński
ul. Słoneczna 2
58-573 Piechowice

Kierownik zawodów: Bartosz Podkański – tel 507073096                               

Sędzia główny: Maciej Koziński – tel 607401966                                               

Szef biura zawodów: Sławek Krawczyk – Demczuk – tel 663922246

 

 1. Trasa biegu

  1. Dystans 15 km,  nawierzchnia 100% leśne drogi szutrowe, zróżnicowana konfiguracja trasy.

  2. Na 4; 7,5; 12 km ustawiony zostanie punkt odżywiania (woda mineralna niegazowana) oraz punkt medyczny. Wszystkie skrzyżowania z innymi drogami i ścieżkami zostaną wygrodzone oraz będą zabezpieczone przez wolontariuszy.

  3. Bieg odbędzie się na trasie dwukierunkowo – tzn. zawodnicy biegną do punktu w połowie trasy, zawracają i biegną do mety tą samą trasą. Obowiązuje ruch prawostronny.

  4. Ze względu na porę przeprowadzania biegu wprowadza się limit czasu na dotarcie do połowy trasy w postaci 90 minut od godziny startu.

 2. Program szczegółowy:
  19.09 – piątek
  12.00 – otwarcie biura zawodów przy dolnej stacji wyciągu w Szklarskiej Porębie (szałas „Żywca”)
  18.00 – przerwa w pracy biura zawodów

  20.09 – sobota
  15.00 – ciąg dalszy pracy biura zawodów
  20.00 – koniec pracy biura
  21.00 – start biegu
  22.30 – limit czasu na połowę dystansu
  23.00 – limit czasu na dotarcie do mety
  23.10 – dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów
  23.30 – ognisko dla uczestników

 3. Klasyfikacja

  1. Podczas zawodów przeprowadzona będzie klasyfikacja generalna KOBIET i MĘŻCZYZN, bez podziału na kategorie wiekowe.

 4. Pomiar czasu

  1. Podczas „Nocnej 15tki”   pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie prowadzona ręcznie.

 5. Nagrody – bony kwotowe

  1. mężczyźni – miejsca I-III  (600,-, 400,-, 200,-)

  2. kobiety– miejsca I-III (600,-, 400,-, 200,-)

  3. Zwycięzcy klasyfikacji kobiet i mężczyzn otrzymają także: miejsca I-III – puchary, miejsca I-X – dyplomy

 6. Uczestnictwo

  1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia.

  2. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie dokumentu tożsamości do rejestracji oraz własnego źródła światła (najlepiej czołówkę) podczas biegu. Zawodnicy nie spełniający tego wymogu nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach.

  3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

  5. Podpisanie akceptacji regulaminu podczas rejestracji oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje do  jego przestrzegania.

  7. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów do godziny 20.00 w sobotę 20.09. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

  8. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.

  9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

  10. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

  11. Zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy i jednocześnie przestaje być uczestnikiem biegu.

 7. Opłata startowa

  1. Opłata startowa wynosi 80 ,-zł., i obowiązuje do  dnia 31 sierpnia. Po tym terminie opłata wynosi 100,- zł., i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy, w biurze zawodów.

  2. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.przejsciekotliny.org i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników.

  3. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta) należy przesyłać na konto:
   SPORTIZERY Maciej Koziński
   ul. Słoneczna 2
   58-573 Piechowice
   Numer konta: 56 1090 1984 0000 0001 2338 9327, z dopiskiem „Nocny Bieg + imię i nazwisko Uczestnika

  4. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi z przyczyn niezależnych od Organizatora. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty  na innego zawodnika. Istnieje możliwość wystawienia rachunku za udział w zawodach. Taki rachunek zostanie wystawiony w biurze zawodów.

  5. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, pamiątkową koszulkę, żel energetyczny, kiełbaskę na mecie oraz ubezpieczenie NNW, pomiar czasu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, logistykę zaplecza przed i po biegu.

 8. Zgłoszenia

  1. Elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony w dniu 21 czerwca 2014 na stronie www.przejsciekotliny.org

  2. Dla zgłaszających się po 10.09.2014 organizator nie zapewnia koszulki.

  3. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na naszej stronie internetowej.

  4. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy  jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Skip to content