Regulamin biegu 2013

Regulamin biegu 2013

ANEKS DO REGULAMINU PRZEJŚCIA DOOKOŁA KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ IM. DANIELA WAŻYŃSKIEGO I MATEUSZA HRYNCEWICZA

 

Termin 21-22.09.2013

I Cel imprezy:

1. Popularyzacja połączenia biegania ekstremalnego z turystyką górską,

2. Respektowanie zasad bezpieczeństwa w górach,

3. integracja środowiska biegaczy ekstremalnych,

4. promocja Kotliny Jeleniogórskiej

5. współtowarzyszenie uczestnikom X Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza.

II Organizator:

SPORTIZERY Maciej Koziński
Słoneczna 2
58-573 Piechowice

III Dystans i Trasa:

1. Charakterystyka trasy:

– Dystans liczony po wyznaczonej trasie – 135km

– Wysokość minimalna – 300m n.p.m. (dolina Bobru)

– Wysokość maksymalna – 1603m n.p.m. (Śnieżka)

– Suma podejść – 5114m

– Suma zejść – 5114m

2. Przebieg Trasy

Trasa biegnie najważniejszymi pasmami górskimi otaczającymi Kotlinę Jeleniogórską i jest identyczna z trasą Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. 90% trasy są to oznaczone szlaki turystyczne. Pozostałe 10% to odcinki bezdroży, łąk lub nieoznakowanych w terenie

ścieżek leśnych. Przebieg trasy jest zaznaczony na mapie, którą każdy zawodnik otrzyma na starcie biegu.

IV Termin i miejsce biegu

1. Start biegu odbędzie się w piątek, 20 września 2013 o  godzinie 19.58 z dolnej stacji wyciągu w Szklarskiej Porębie. Meta w tym samym miejscu, w niedzielę 22 września 2013 do godziny 7.58.

2. Biuro Zawodów będzie otwarte od 20 września od godziny 12.00

V Uczestnictwo

1. W zawodach udział mogą brać wyłącznie osoby które spełnią następujące kryteria:

– w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

– w dniu startu przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

– podczas rejestracji w biurze rajdu stawią się osobiście i podpiszą zapoznanie i akceptację regulaminu Biegu

– dokonają zgłoszenia przez formularz internetowy i uiszczą opłatę startową,

– będą posiadali obowiązkowe wyposażenie,

2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie przejsciekotliny.org od 14 czerwca 2013 roku od godz. 00:00.

3. Limit zgłoszeń wynosi 100 osób. Po osiągnięciu tej liczby zapisy zostaną wstrzymane na 7 dni, podczas których zgłoszeni zawodnicy będą mieli czas na dokonanie opłaty startowej potwierdzającej chęć wzięcia udziału w Biegu. Po tym terminie, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy a zapisy będą kontynuowane aż do wyczerpania limitu. Powyższy schemat będzie powtarzany aż do wyczerpania miejsc.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia pewnej liczby dodatkowych zawodników spośród organizatorów, sponsorów i przedstawicieli mediów.

VI Wpisowe

1. Wpisowe dla uczestników Biegu Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej wynosi 170zł od osoby (do 1 lipca 2013r.).

2. Wpisowe wnoszone od 2 lipca do 31 sierpnia 2013r. wynosi 200zł od osoby.

3. Wpisowe wnoszone później lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów) wynosi 250 zł od osoby.

4. Wpisowe należy wpłacać na konto:

81 1090 1984 0000 0001 2123 3828 (BZWBK SA I/O Szklarska Poręba)

Pozostałe dane do przelewu:
SPORTIZERY Maciej Koziński
Słoneczna 2
58-573 Piechowice

Z dopiskiem: “Bieg Kotliny 2013 imię nazwisko”

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi z przyczyn niezależnych od organizatora.

VII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują:

– ciepły posiłek na mecie

– pamiątkowe koszulki,

– numery startowe,

– mapę trasy,

– wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego,

– ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

– napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie. Dokładne rozmieszczenie punktów zostanie podane podczas odprawy technicznej.

– ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

– pamiątkowe medale

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się po 15 września 2013

VIII Formuła biegu

1. Bieg ma charakter ultra maratonu górskiego.

2. Zawodnicy poruszają się po trasie wyznaczonej przez Organizatora przy pomocy dostarczonej mapy.

3. Weryfikacja poprawności przebiegu trasy odbywa się poprzez potwierdzanie obecności na kolejnych punktach przy pomocy perforatorów, na kartach dostarczonych przez Organizatorów.

4. Na trasie będą zarówno punkty bezobsługowe jaki i punkty z sędziami. Niezależnie od rodzaju punktu uczestnicy samodzielnie dokonują potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym.

5. Na ukończenie trasy zawodnicy mają limit 36 godzin. O godzinie 20.00 w niedzielę 22 września trasa zostaje zamknięta.

5. Niektóre punkty kontrolne będą działały w określonych godzinach. Przybycie Zawodnika na taki punkt po jego zamknięciu oznacza niezmieszczenie się w limicie czasu. Taki zawodnik przestaje być uczestnikiem biegu i nie będzie sklasyfikowany. Może liczyć na pomoc organizatorów w transporcie do bazy Biegu (w miarę możliwości), ale musi się liczyć z koniecznością oczekiwania na taką pomoc. Jednocześnie w momencie nie zmieszczenia się w limicie na punkcie kontrolnym Organizatorzy zrzekają się odpowiedzialności za Zawodnika, który mimo wszystko będzie kontynuował Bieg.

IX Klasyfikacja i nagrody

1. Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii OPEN.

2. W każdej z tych kategorii zostaną przyznane nagrody w postaci bonów towarowych lub gotówkowe, dla osób z miejsc od 1 – 3. Wysokość tych nagród zostanie podana najpóźniej na dwa tygodnie przed startem.

3. Nagrody:

1-3 – puchary i nagrody pieniężne

1-10 – dyplomy i upominki

X Bezpieczeństwo

1. Trasę pokonujemy samodzielnie bez pomocy osób trzecich;

2. Każdy uczestnik musi posiadać w trakcie biegu czynny i naładowany telefon komórkowy, którego numer poda organizatorom podczas rejestracji;

3. W razie kontuzji lub zasłabnięcia każdy zawodnik ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu;

4. Obowiązkowe wyposażenie:

– telefon komórkowy

– minimum 500ml wody lub napoju izotonicznego

– folia NRC

– latarka lub czołówka z zapasem baterii;

5. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów;

6. Podczas poruszania się po trasie należy zwracać szczególną uwagę na odcinki przebiegające po drogach publicznych;

7. Zabrania się poruszania po terenach prywatnych i uprawionych terenach rolnych poza wyznaczonymi szlakami;

8. Zabrania się rozniecania ognisk;

XI Ochrona przyrody

1. Na trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Parku Krajobrazowego Dolina Bobru, a w szczególności zabrania się:

– zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków itp. wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych);

– schodzenia z trasy oznaczonych szlaków turystycznych na tych terenach;

– zakłócania ciszy;

2. Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XII Punkty kontrolne

1. Na trasie Biegu będzie umiejscowionych 20 punktów kontrolnych

2. Na wszystkich punktach kontrolnych będą umiejscowione lampiony z perforatorami znanymi z biegów na orientację. Przy pomocy tych perforatorów każdy Zawodnik potwierdza obecność na punkcie zaznaczając perforację w odpowiednim miejscu na karcie startowej dostarczonej przez Organizatora.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją zawodów.

2. Uczestnicy Biegu Dookoła Kotliny wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom Biegu Dookoła Kotliny.

Skip to content