Zmiana w regulaminie!

Zmiana w regulaminie!

Do Regulaminu został dodany punkt 6.18 o treści:

“Uczestnik ma każdorazowo obowiązek poinformować Organizatorów o rezygnacji. Informacja może być telefoniczna lub poprzez SMS, na podany przez Organizatorów telefon kontaktowy. W przypadku braku informacji, Uczestnik może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez GOPR!”

Prosimy o zapoznanie się z całym dokumentem! Na starcie Uczestnik musi podpisać oświadczenie, iż zna i akceptuje Regulamin.

Skip to content