Szklarska Wyrypa Adventure Race

Szklarska Wyrypa Adventure Race

Organizujemy nowy rajd przygodowy – Szklarska Wyrypa Adventure Race. Jeżeli wzbudziło to Twoje zainteresowanie – poniżej trochę więcej informacji:

Szklarska Wyrypa jest rajdem przygodowym o statusie otwartych Mistrzostw Szklarskiej Poręby w Adventure Race. Rajd ten polega na pokonaniu na podstawie dostarczonych przez organizatorów map, schematów i opisów trasy wyznaczonej przez Organizatorów. Na trasie uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne związane z poruszaniem się na linach oraz odcinki specjalne, polegające na zbadaniu jakiegoś rejonu i odnalezieniu punktów kontrolnych. Potwierdzeniem obecności na punkcie jest perforacja na karcie startowej wykonana przy pomocy perforatora, typowego dla biegów na orientację.

Trasa będzie podzielona na odcinki piesze i rowerowe. Zbadanalogo_zawodow_okr2 przez nas trasa ma na chwilę obecną 92 km do pokonania na rowerach i 27 na nogach. Oczywiście z przyczyn niezależnych od nas przebieg trasy i długość może ulec niewielkim zmianom. O tym wszystkim zawodnicy będą oczywiście poinformowani z odpowiedni wyprzedzeniem. Trasa będzie przebiegać po terenach leśnych, drogach, łąkach, bezdrożach, a także w terenie miejskim. Ze względów bezpieczeństwa ograniczono do minimum poruszanie po drogach krajowych oraz na terenie KPN.

Start będzie się odbywał w zespołach dwuosobowych w następujących kategoriach: zespoły męskie (trasa OPEN), zespoły z co najmniej jedną kobietą w składzie (trasa MIX). Trasy dla obu kategorii mogą się różnić. Start odbędzie się 26. czerwca o godzinie 18.00 w Szklarskiej Porębie, natomiast limit 18h na pokonanie trasy oznacza, że meta będzie do godziny 12.00 w niedzielę 27. czerwca w Szklarskiej Porębie.

Dla najlepszych zespołów przewidziano cenne nagrody pieniężne w postaci bonów towarowych oraz innych gadżetów i upominków okolicznościowych. Koszt udziału zespołu w rajdzie wynosi 100pln.

 
Wszystkie szczegółowe informację można znaleźć na stronie internetowej Szklarska Wyrypa Adventure Race
Skip to content